CÁC LOẠI MÔ HÌNH HARMONIC PHẢI BIẾT TRONG FOREX

Harmonic là một mô hình giá kết hợp hoàn hảo giữa hình học và các chuỗi số. Điểm khác biệt của mô hình Harmonic so với các chỉ số dao động khác đó là mô hình này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để dự đoán các bước ngoặt.To get more news about mô hình harmonic là gì, you can visit wikifx.com official website.
 Để nhận diện và giao dịch với các mô hình giá Harmonic, Trader cần kết hợp cùng công cụ Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension với mục đích tìm ra những vùng tiếp tục đi theo xu hướng cũ để thu về lợi nhuận cao nhất.
 Mô hình Harmonic sử dụng trong phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex là một cách chính xác và áp dụng toán học để giao dịch. Nhưng kỹ thuật này cũng đòi hỏi Trader tính kiên nhẫn và thời gian để có thể thực hành và nghiên cứu chuyên sâu để có thể làm chủ các mô hình.
Mô hình bắt đầu hình thành từ việc giá giảm từ điểm A đến điểm B.
 Sau đó tạo thành một bước ngoặt khi giá có sự điều chỉnh lại và tăng đến điểm C tại mức thoái lui từ 61.8% - 78.6% của đoạn xu hướng AB
 Tại điểm C, mô hình lại tạo thành bước ngoặt quan trọng, giá quay đầu di chuyển đến điểm D tại mức mở rộng 127.2% - 161.8% của xu hướng giảm AB, sao cho khoảng cách đoạn CD xấp xỉ bằng AB. Lúc này, các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ xảy ra sự đảo chiều tại D.
 Lưu ý, Trader chỉ nên thiết lập giao dịch khi mô hình AB=CD đã được hoàn chỉnh và phát tín hiệu đảo chiều.
 Về phân loại, mô hình AB=CD có 2 dạng chính là Bullish AB=CD (Mô hình AB=CD tăng) và Bearish AB=CD (Mô hình AB=CD giảm). Đặc điểm và cách xác định mô hình AB = CD giảm cũng tương tự như mô hình tăng ở trên.
Mô hình Gartley là loại mô hình Harmonic phổ biến và lâu đời nhất. Cấu tạo của Gartley pattern gồm 5 điểm chính, được đánh dấu lần lượt theo các chữ cái X, A, B, C và D. Mô hình Gartley có hình dạng giống chữ W hoặc chữ M
 Đặc điểm của mô hình Gartley
 Giá tăng từ X đế A sau đó lại điều chỉnh về B tại mức thoái lui 61.8% của xu hướng tăng XA
 BC di chuyển ngược hướng với AB và dừng lại tại mức Fibonacci 38.2% đến 88.6% của xu hướng giảm AB.
 CD cũng di chuyển ngược hướng so với BC và dừng lại ở D với mức mở rộng từ 127,2% đến 161,8% của xu hướng giảm AB. Đồng thời D cũng Fibonacci tại mức 78.6% của xu hướng tăng XA.
Mô hình con bướm hay còn gọi là mô hình Butterfly, tương tự mô hình Gartley. Mô hình Con bướm cũng có hình dạng giống chữ W hoặc chữ M và được cấu tạo từ 5 điểm X, A, B, C và D.
 Đặc điểm của mô hình Con bướm (Butterfly Pattern)
 Giá di chuyển từ X đến A sau đó điều chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% của xu hướng XA
 Tiếp theo tại B giá lại quay đầu đến điểm C tại mức thoái lui từ 38.2% - 88.6% của xu hướng giảm AB
Tại C giá lại quay đầu đến D tại mức mở rộng 161.8% 261.8% của đoạn AB. Đồng thời D cũng là mức thoái lui là 127.2% - 161.8% của XA